Van Một Chiều Dạng Đĩa – Wafer Type Non Return Valve EA – RG330006

Van một chiều dạng đĩa DN40, PN6-40, inox 1.4408, mod. DIN3202/K4

English English Vietnamese Vietnamese