CẢM BIẾN PILZ

  • Cảm biến an toàn cho nhiều ứng dụng
  • Có thể sử dụng cho công nghệ đa dạng nhất – Ví dụ: Cơ học, từ tính, RFID, quang học hoặc kiểu quét camera.
  • Khả năng tương thích cao với các sản phẩm khác
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thiết kế và vận hành dự án
  • An toàn và chất lượng được đảm bảo thông qua chứng nhận EN ISO 13849-1 và EN/IEC 62061
  • Bảo vệ cho các đầu tư sẵn có của bạn nhờ khả năng tương thích với các sản phẩm và giao diện từ các nhà sản xuất khác.

English English Vietnamese Vietnamese