VIET A TRADING INDUSTRIAL TECHNIQUE CO., LTD.

Schmalz

s schmalzSchmalz - Một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ chân không ngoài ra còn là một nhà cung cấp chuyên nghiệp thiết bị công nghệ tự động.

http://www.schmalz.com