VIET A TRADING INDUSTRIAL TECHNIQUE CO., LTD.

Regina

s reginaRegina - Một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất băng tải, băng truyền, xích tải và các phụ tùng phụ trợ khác trong công nghệ dây chuyền sản xuất

http://www.regina.it