VIET A TRADING INDUSTRIAL TECHNIQUE CO., LTD.

Billi

s billiBilli - Một công ty trẻ và đầy nhiệt huyết đang phát triển, cải tiến và mở rộng thị trường các sản phẩm bao gồm phớt làm kín bơm, phớt làm kín máy nén, trục tàu thủy .

http://www.billi-seals.de